Dostawa

Dostawa i koszty dostawy

1. Dostawa zamówienia możliwa jest ternie Polski, wszystkich krajów UE, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;

2. Dostawa towarów jest odpłatna. Koszt dostawy towarów podawany jest przed akceptacją zamówienia.

3. Kupujący ponosi także wszelkie dodatkowe koszty związane z wysyłką towaru, jak w szczególności opłaty celne i inne podatki wynikające z wysyłki przedmiotu za granicę.

4. Czas realizacji i dostawa na terenie Polski do 7 dni.