Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Piotr Pul , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Green Dragon Piotr Pul, ul. Białostocka 34, 16-010 Wasilków, REGON: 052182816, NIP:9660769823, e mail: kontakt@dragonstudioart.pl, tel. +48 (85) 30 70 572

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Celem realizacji zamówienia Administrator zbiera tylko niezbędne dane osobowe: Imię, Nazwisko, firma (opcjonalnie), adres (w celu dokonania wysyłki zamówienia), adres e-mail, nr telefonu (w celu kontaktu z Zamawiającym w przypadku braków w zamówieniu oraz potwierdzenia realizacji zamówienia), nr NIP (do celów wystawienia Faktury VAT, o ile Zamawiający przejawia chęć jej otrzymania).

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

2. poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików cookies);

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami  o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia jej danych osobowych (co uczynić powinna poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem pod adresem: kontakt@dragonstudioart.pl

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis dragonstudioart.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

12. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych w ramach usługi Konta.

13. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może się zwrócić bezpośrednio do Administratora danych z wnioskiem o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

14. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług sklepu internetowego, może skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z Administratorem, pod adresem [1.1.10]/[1.2.13]

15. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

16. Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania do sklepu internetowego, należy niezwłocznie skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z Administratorem, pod adresem kontakt@dragonstudioart.pl

17. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności możliwy jest kontakt z Administratorem.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszej Polityki z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym rozwoju usług informatycznych. O treści zmian Polityki każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem  dragonstudioart.pl wiadomości o zmianie Polityki, zawierającej zestawienie zmian Polityki i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych;

Cookies

1. Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Sprzedawcę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

b) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

c) tworzenia statystyk,

d) utrzymania sesji Użytkownika,

e) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie Internetowym jedynie za zgodą Użytkownika. Zgoda jest wyrażana przez wyrażenie zgody w polu informacyjnym na stronie Serwisu internetowego lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby móc usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając jak najbardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

5. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, umożliwiające identyfikację Użytkowników, wówczas zastosowanie do nich mają w całości zapisy dotyczące danych osobowych i ich przetwarzania.

6. W niektórych przypadkach, niezależnych od właściciela serwisu, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

8. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.